Софтуер за ученически туризъм

 Начало / Продукти / Софтуер за ученически туризъм

Софтуер за ученически туризъм

            

Ценова оферта                                   

Софтуер за ученически туризъм  Еднократно Цена 5.500 лева                                      
5.500 лева при подписване на договора.                   
Ценита е без ДДС.                                                           
   

                                                             

Цента включва                                                       

 Софтуер за ученически туризъм                                   
7 профила за достъп към софтуера.
25 часа обучение.
2 час поддръжка месечна консултация по оферти и резервации.
Ежедневен backup

 

Цената не включва

Месечна поддръжка и хостинг на софтуера 150 лева.
Bез ДДС. Софтуер за ученически туризъм

 

Софтуерът за ученически туризъм е разработен с цел оптимизиране и максимално улеснение на работата на туристическите фирми, занимаващи се с организацията на детски и ученически лагери, зелени училища, ученически екскурзии, образователни лагери и т.н.. В същото време обхваща и целия процес на работа в туристическа агенция – индивидуални резервации, резервации за организирани туристически пътувания, резервации както за собствени продукти, така и за чужди, в качеството на агент.

 

Софтуерът за ученически туризъм, в частта му, касаеща организацията на туристически продукти за ученици, се състои от три лесни и бързи стъпки за обработване на получено запитване:

 

  1. Създаване на Задание – въвежда се цялата необходима информация за обработване на полученото от клиента запитване, на база на която да се изпрати съответната оферта

 

  1. Генериране на Оферта – след попълване на необходимите данни в Заданието, с натискане само на един бутон, се генерира оферта, съдържаща съответните параметри на заданието и въведените в него ценови стойности. Офертата може да бъде свалена като файл или да бъде изпратена директно от софтуера на клиента.

 

  1. Създаване на Резервация – когато клиентът одобри изпратената оферта, отново с натискане на един бутон се създава резервация, на база на съдържанието на офертата. Създадента резервация може да бъде редактира и допълвана. След финализирането и могат да бъдат генерирани и издадени всички необходими документи, съгласно изискванията на МОН:

 

Договор за услуга;

Проекто-договор за организирано туристическо пътуване;

Договор за организирано туристическо пътуване;

Инструкта;

Декларация;

Уведомително писмо – декларация;

Придружително писмо;

Уведомително писмо – РУО

 

Софтуерът за ученически туризъм, в частта му, касаеща индивидуални резервации, резервации за организирани туристически пътувания, резервации както за собствени продукти, така и за чужди, в качеството на агент, съдържа следните компоненти:

 

Модул резервации

В софтуера могат да се създават резервации на момента без конкретна оферта, като се въвеждат данни в зависимост от включените услуги.  Резервациите могат да бъдат както за организирано пътуване с обща цена, така и за индивидуално пътуване  с различна цена и валута за всяка услуга. За отделните услуги могат да се въвеждат различни доставчици. В една резервация може да има няколко помещения.

 

Модул прехвърляне на резервации

Този модул позволява автоматично прехвърляне на създадена резервация в В2В на ЦРС България към турагентския софтуер, като същевременно въведените лични данни се запазват и в базата данни на турагента.

Пример: ТА/ТО създава резервация в В2В системата на ТО, ползващ софтуера на ЦРС България и тази резервация се прехвърля директно и в софтуера на ТА/ТО.

 

Документи по резервациите

При създаване на резервация автоматично се генерират следните документи: резервационна бланка клиент, договор с клиент, резервационна бланка ТА ( ако има турагент), ваучер, протокол за прихващане.

 

База данни клиенти

Софтуерът съхранява база данни за клиента - лична информация, всички изпратени оферти на клиента, както и копия на документите. В профила на клиента могат да се виждат и всички направени от него резервации.

База данни турагенти

Създава се профил на всеки турагент, в който се съхранява фирмената информация, документи като партньорски договор или други, могат да се генерират код и парола за B2B.

 

База данни доставчици
Съхранява се база данни за всички доставчици, с които туроператорът / турагентът работи.

 

 

Софтуерът за ученически туризъм съдържа и общи функционалности, които могат да се прилагат и използват и за двете направление на работа с него:

 

Счетоводство
В този модул се отразяват плащания от клиента и към доставчици, издават се фактури, проформа фактури, кредитно и дебитно известие, поротокол за самолетен билет, кредитно известие за самолетен билет. Генерират се справки за плащания от клиенти и към доставчици.

 

Списъци
След направени резервации могат да се генерират следните списъци: руминг лист, списък за граница, списък за авиокомпанията, списък за вътрешни турове, за водач на групата и т.н.

 

Справки
Могат да се генерират всички нужни справки.

 

Подобрения, касаещи изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679

Автоматично се генерират всички необходими документи, отнасящи се до правото на ползване на лични данни, тяхната промяна и заличаване - уведомления, декларации, протоколи. Генерират се всички, необходими справки за проследяване процеса на съхранение и заличаване на личните данни. Определят се нива на достъп до личните данни за всеки отделен служител. В клиентския профил се създава модул за лични данни и се дава възможност клиента сам да борави с тях.

Цялостно On-line софтуерно решение за Туроператори, Турагенти и Хотели!