Туроператорски софтуер

 Начало / Продукти / Туроператорски софтуер

Туроператорски софтуерТУРОПЕРАТОРСКИ СОФТУЕР Т2

 

Туроператорският софтуер покрива всички аспекти от дейността на туроператора както за изходящ, така и за входящ и вътрешен туризъм. Софтуерът е уеб базиран, с  достъп 24/7,  разработен е на български език, като предлага опция за добавяне и на други езици.

 

ПАРАМЕТРИ НА ТУРОПЕРАТОРСКИЯ СОФТУЕР

 

Модул Оферти

В този модул е предвидена възможност за създаване на собствени оферти, както и за въвеждане на още 2 вида, допълнителни оферти - чужди и свободни, за туроператорите със сайт, изработен от ЦРС България.

 

Собствени оферти, съдържащи следните компоненти:

Хотелско настаняване възможно е въвеждане, както на седмични, така и на сезонни цени в различна валута; интегриране на XML връзки; задаване на контингенти и посочване на спрени от продажба дати и периоди; определяне на условия и отстъпки за ранно записване; задаване на допълнителни услуги със съответното доплащане и т.н.

 

Транспорт задават се параметрите на съответния транспорт (атобус; самолет), включен в конкретната оферта, и се посочва цената му, като са предвидени няколко опции за калкулиране – на пътуващ турист, на седалка, за чартър. Модулът позволява проследяване и на запълняемостта на транспортното средство; разпределяне и блокиране на седалки.

 

Трансфер – посочват се параметрите и цените на трансферите, предвидени в дадена оферта.

 

Вътрешни турове позволява въвеждане както на турове, включени в пакетната цена, така и на турове срещу допълнително заплащане; могат да се избират валути към доставчик и клиент, както и да се въвеждат комисионни за турагента и отстъпки за клиент за брой туристи или брой турове.

 

Допълнителни услуги възможно е определянето на 3 вида услуги: услуги, включени в цената,  услуги със задължително заплащане и услуги по желание; за всяка услуга е предвидена опция да се избира доставчик и валута.

 

Застраховки посочват се параметрите и цените на включените в пакетната цена застраховки и сължимите доплащания, съгласно условията и тарифите на съответния застраховател.

 

Стопове – позволява спиране от продажба на конкретни дати на пътуване, както и отбелязване на дати и оферти, като потвърдени.

 

Модул Оферти за хотелско настаняване

Позволява качване на оферти само за хотелско настаняване със седмични и сезонни цени; избор на валута; въвеждане на стопове и контингенти; условия за ранно записване, екстраси; допълнителни услуги към хотела; интегриране на XML връзки.

 

Модул Резервации

Софтуерът позволява въвеждане на два вида резервации – резервации по предварително качени оферти или резервации без оферта, при които всички параметри на путуването се въвеждат в момента на създаване на резервацията. При създаване на резервация автоматично се генерират следните документи: договор с клиент, резервационна бланка клиент, резервационна бланка ТА ( ако има турагент), ваучер, протокол за прихващане. След направени резервации могат да се генерират следните списъци: руминг лист, списък за граница, списък за авиокомпанията, списък за вътрешни турове, за водач на групата и др.

 

Модул Бази данни

Софтуерът позволява съхраняването на база данни за клиентите – лична информация, всички изпратени на конкретния клиент оферти, копия на документите и справка за всички направени от него резервации; база данни турагенти – създава се профил на всеки турагент, в който се съхранява  фирмената информация, документи като партньорски договор или други,  могат да се генерират код и парола за B2B; база данни доставчици генерират се база данни на всички доставчици, с които туроператорът работи.

 

Подобрения, касаещи изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679

Автоматично се генерират всички необходими документи, отнасящи се до правото на ползване на лични данни, тяхната промяна и заличаване - уведомления, декларации, протоколи. Генерират се всички, необходими справки за проследяване процеса на съхранение и заличаване на личните данни. Определят се нива на достъп до личните данни за всеки отделен служител. В клиентския профил се създава модул за лични данни и се дава възможност клиента сам да борави с тях.

 

Модул Счетоводство

В този модул се отразяват плащанията от клиентите и към доставчиците и се издават се съответните документи - фактури, проформа фактури, кредитно и дебитно известие, поротокол за самолетен билет, кредитно известие за самолетен билет и справки.

 

Модул Разпределяне на седалки

В този модул могат да се разпределят седалки в конкретен автобус или между няколко автобуса.

 

Модул Справки
Могат да се извеждат всички нужни справки, необходими за отчетността и проследяването на цялостната работа на туроператора.

Цялостно On-line софтуерно решение за Туроператори, Турагенти и Хотели!