XML

XML

XML

Могат да се изготвят индивидуални входящи и изходящи XML-и към софтуера.

Цялостно On-line софтуерно решение за Туроператори, Турагенти и Хотели!