Блог

Полезна и актуална информация

Създаване на оферта с импортиране на Excel

Създаване на оферта с импортиране на Excel

Създаване на оферта с импортиране на Excel

С цел улеснение на качване оферти в софтуера разработихме модул чрез импортиране на Excel създаване на нова оферта или промяна на цените става много бързо....

Read More