Блог

Полезна и актуална информация

Основни промени в Наредба Н-18, обнародвани на 29.03.2019г.

Основни промени в Наредба Н-18, обнародвани на 29.03.2019г.

    Възможност за електронен фискален бон за търгуващите чрез електронен магазин: Електронната касова бележка може да се генерира изцяло в електронен вид и да се изпрати по имейл на потребителя, без...

Read More
Новата Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устр

Новата Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устр

Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. (обн. ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. и доп. бр. 7 от 2007 г.) замества, считано от 01.01.2007 г., действащата...

Read More
Касовите бележки при пазаруване онлайн вече могат да не са от фискално устройство

Касовите бележки при пазаруване онлайн вече могат да не са от фискално устройство

Касовите бележки при пазаруване онлайн вече могат да не са от фискално устройство
07 Януари 2020

С последните промени в Наредба № Н-18/2006 г. се предлага алтернативна възможност за регистриране и отчитане на...

Read More