Блог

Полезна и актуална информация

Създаване на чужда оферта с екселска таблица.

Създаване на чужда оферта с екселска таблица.

Създаване на чужда оферта с екселска таблица.

 

Импортирането на Excel таблица в софтуера позволява бързо създаване на чужда оферта или обновяване на цени по вече създадена оферта. Създадените по този начин оферти...

Read More
Предлагаме специализиран софтуер за туристически фирми. СУПТО софтуер и НЕ СУПТО софтуер.

Предлагаме специализиран софтуер за туристически фирми. СУПТО софтуер и НЕ СУПТО софтуер.

Предлагаме специализиран софтуер за туристически фирми. СУПТО софтуер и НЕ СУПТО софтуер.
Новите ни клиенти ако желаят може да работят с НЕ СУПТО версията до изтичане на удължения срок от 6 месеца....

Read More
ТО-ТА ОФИС версия 11.1 СУПТО по Наредба Н-18 Номер от списъка на НАП - 781

ТО-ТА ОФИС версия 11.1 СУПТО по Наредба Н-18 Номер от списъка на НАП - 781

Софтуер за туроператори и турагенти
ТО-ТА ОФИС версия 11.1 СУПТО по Наредба Н-18
Номер от списъка на НАП - 781
Над 60 туристически фирми работят със софтуера на ЦРС България.


Софтуерът е уеб базиран и...

Read More
С 6 месеца се удължава срокът за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на СУПТО

С 6 месеца се удължава срокът за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на СУПТО

С 6 месеца се удължава срокът за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на СУПТО
29 Януари 2020

„Аргументите на бизнеса за удължаването на срока за влизане в сила...

Read More