Блог

Полезна и актуална информация

Счетоводния модул на ЦРС България

Счетоводния модул на ЦРС България

Фактури
В софтуера се издават по няколко начина фактури
1 Модул счетоводство.
2 Списък резервации за конкретна резервация.
3 Резервация без оферта с натискане на един бутон.

Кредитно и дебитно известие.
Издават се в модул счетоводство.
Отчет фактури, кредитно и дебитно известие.
Отчет на издадени фактури, дебитно и кредитно известие.
Протокол за комисионни(протокол за прихващане)
Софтуера автоматично генерира протокол за прихващане по конкретна резервация.

Протокол за самолетни билети
Протокол може да се издава по следните начини
1 Модул счетоводство
2 Резервация без оферта с натискане на един бутон.
Отчет протокол за самолетни билети
Отчет за издадени протоколи за самолетни билети.

Плащания от клиенти.
В модула може да се извършават плащания от клиенти по два начина:
1 Плащане от клиента по банка, в брой и карта.
2 Плащане в дебит сметка.
Плащания към доставчици
В модула може да се извършават плащания към доставчици.

Протокол за ДДС
В момента се разработва модула.