Блог

Полезна и актуална информация

Софтуерни промени във връзка с регламент ЕС 2016/679

Софтуерни промени във връзка с регламент ЕС 2016/679

Във връзка с промените, относно защита на лични данни, които влизат сила от 25.05.2018 г, са направени следните промени по софтуера:
  1. Автоматично издаване на уведомления за обработване и съхранение на лични данни и уведомления за промяна на лични данни.
  2. Автоматично издаване на декларации за съгласие за обработване и съхраняване на лични данни, в това число и данни за контакт; декларации за заличаване на лични данни; декларации за използване на лични данни за контакт за маркетингови цели.
  3. Автоматично издаване на протокол за заличаване на лични данни.
  4. Функция за следене на срокове за заличаване на лични данни.
  5. Възможност за генериране на всички нужни справки, свързани с промените в закона за личните данни.
  6. Промяна на клиентския профил, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
  7. Промяна на нивата на достъп на служителите - дава възможност да се определят различни нива на достъп до лични данни и информация за всеки отделен служител.