Блог

Полезна и актуална информация

Създаване на оферта с импортиране на Excel

Създаване на оферта с импортиране на Excel

Създаване на оферта с импортиране на Excel

С цел улеснение на качване оферти в софтуера разработихме модул чрез импортиране на Excel създаване на нова оферта или промяна на цените става много бързо. С този модул за много кратко време можете да качите оферта за почивка с 20 хотела и също така бързо и лесно да промените цените за конкретен хотели или всички хотели. От този тип оферти може да се генерират резервации от уеб сайта Ви(ако уеб сайта е направен от ЦРС България) и софтуера. Генерираните резервации се визуализират като резервация без оферта в софтуера.

Стъпки за създаване на нова оферта или промяна на цени

  1. Попълнете или копирайте информацията в Excel таблица по предварително зададен шаблон
  2. Импортирате попълнената таблица в софтуера със специално създаден модул.
  3. След импортиране на таблицата се създава нова оферта в софтуера или се обновяват цените към вече създадена оферта. В първия случай, когато се създава изцяло нова оферта е необходимо да допълните нужната информация, която не се качва с шаблона на Excel таблица:

- Галерия за хотела и програмата

- Инфо за хотелите

- Друга нужна информация