Блог

Полезна и актуална информация

Oнлайн туристическа платформа

Oнлайн туристическа платформа

Здравейте, приятели и клиенти!

Със започване на кризата с корона вирус осъзнахме,  че туризма няма да бъде същия и трябва да се направят промени в начина на работа. Вече не е достатъчно...

Read More
Промяна на протокол TLS v.1.2., с цел гарантиране сигурността на обменяните данни.

Промяна на протокол TLS v.1.2., с цел гарантиране сигурността на обменяните данни.

Уважаеми клиенти на НАП,

Напомняме Ви, че от 17.02.2020 г., всички услуги и сървиси, предоставяни от НАП ще бъдат достъпни единствено, чрез използването на транспортен протокол TLS v.1.2., с цел гарантиране...

Read More
Счетоводния модул на ЦРС България

Счетоводния модул на ЦРС България

Фактури
В софтуера се издават по няколко начина фактури
1 Модул счетоводство.
2 Списък резервации за конкретна резервация.
3 Резервация без оферта с натискане на един бутон.

Кредитно и дебитно известие.
Издават се в модул счетоводство.
Отчет фактури,...

Read More
Създаване на чужда оферта с екселска таблица.

Създаване на чужда оферта с екселска таблица.

Създаване на чужда оферта с екселска таблица.

 

Импортирането на Excel таблица в софтуера позволява бързо създаване на чужда оферта или обновяване на цени по вече създадена оферта. Създадените по този начин оферти...

Read More
Предлагаме специализиран софтуер за туристически фирми. СУПТО софтуер и НЕ СУПТО софтуер.

Предлагаме специализиран софтуер за туристически фирми. СУПТО софтуер и НЕ СУПТО софтуер.

Предлагаме специализиран софтуер за туристически фирми. СУПТО софтуер и НЕ СУПТО софтуер.
Новите ни клиенти ако желаят може да работят с НЕ СУПТО версията до изтичане на удължения срок от 6 месеца....

Read More
ТО-ТА ОФИС версия 11.1 СУПТО по Наредба Н-18 Номер от списъка на НАП - 781

ТО-ТА ОФИС версия 11.1 СУПТО по Наредба Н-18 Номер от списъка на НАП - 781

Софтуер за туроператори и турагенти
ТО-ТА ОФИС версия 11.1 СУПТО по Наредба Н-18
Номер от списъка на НАП - 781
Над 60 туристически фирми работят със софтуера на ЦРС България.


Софтуерът е уеб базиран и...

Read More
С 6 месеца се удължава срокът за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на СУПТО

С 6 месеца се удължава срокът за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на СУПТО

С 6 месеца се удължава срокът за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на СУПТО
29 Януари 2020

„Аргументите на бизнеса за удължаването на срока за влизане в сила...

Read More
Специализиран софтуер за туристически фирми.

Специализиран софтуер за туристически фирми.

Специализиран софтуер за туристически фирми.

Софтуера е уеб базиран и дава възможност на туроператори и турагенти да оптимизират своята дейност. На едно място 24/7 не зависимо къде се намират да може да...

Read More
Връщане на комисионни от ТО към ТА

Връщане на комисионни от ТО към ТА

Този модул следи всички комисионни който туроператора трябва да върне на партньори (турагенти и туроператори). Когато партньора заплати цялата сума по резервация без приспадане на комисионната. Туроператора трябва в определен срок...

Read More
Известия за просрочени задължения

Известия за просрочени задължения

Известия за просрочени задължения
Този модул следи не платените задължения от клиенти и партньори(турагенти и туроператори). Софтуера проверява просрочени задължения за депозит или цялостно плащане по конкретна резервация, ако има просрочие изпраща...

Read More
Основни промени в Наредба Н-18, обнародвани на 29.03.2019г.

Основни промени в Наредба Н-18, обнародвани на 29.03.2019г.

    Възможност за електронен фискален бон за търгуващите чрез електронен магазин: Електронната касова бележка може да се генерира изцяло в електронен вид и да се изпрати по имейл на потребителя, без...

Read More
Новата Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устр

Новата Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устр

Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. (обн. ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. и доп. бр. 7 от 2007 г.) замества, считано от 01.01.2007 г., действащата...

Read More
Касовите бележки при пазаруване онлайн вече могат да не са от фискално устройство

Касовите бележки при пазаруване онлайн вече могат да не са от фискално устройство

Касовите бележки при пазаруване онлайн вече могат да не са от фискално устройство
07 Януари 2020

С последните промени в Наредба № Н-18/2006 г. се предлага алтернативна възможност за регистриране и отчитане на...

Read More
Създаване на оферта с импортиране на Excel

Създаване на оферта с импортиране на Excel

Създаване на оферта с импортиране на Excel

С цел улеснение на качване оферти в софтуера разработихме модул чрез импортиране на Excel създаване на нова оферта или промяна на цените става много бързо....

Read More
Автоматично издаване на протокол за самолетен билет

Автоматично издаване на протокол за самолетен билет

С цел улеснение на фирмите, които издават протокол за самолетен билет и трябва да следят плащанията, сме добавили възможност след като се направи резервация без оферта за транспорт, с един бутон...

Read More
Какво е енарадба Н - 18

Какво е енарадба Н - 18

През септември 2018 г. беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални...

Read More
Софтуерни промени във връзка с регламент ЕС 2016/679

Софтуерни промени във връзка с регламент ЕС 2016/679

Във връзка с промените, относно защита на лични данни, които влизат сила от 25.05.2018 г, са направени следните промени по софтуера:
  1. Автоматично издаване на уведомления за обработване и съхранение на...

Read More
Как ще работят турагентите с новия регламент

Как ще работят турагентите с новия регламент

Здравейте, Колеги,
Във връзка с промените по Регламент (ЕС) 2016/679, отнасящи се до изискванията за защита на личните данни, влизащи в сила считано от дата 25.05.2018 г, бихме искали да Ви уведомим...

Read More
Автоматично издаване на фактура без плащане по конкретна резервация

Автоматично издаване на фактура без плащане по конкретна резервация

Автоматично издаване на фактура без плащане по конкретна резервация
С цел улеснение сме създали фактура, която може да се издаде с натискането на един бутон. Този тип фактура може да се издава...

Read More