Автоматично анулиране на резервации

Автоматично анулиране на резервации

Този модул следи не платените резервации от клиенти и партньори(турагенти и туроператори). След изтичане на крайния срок ако не е платено депозит или цялостно плащане по конкретна резервация или е платено по малко от дължимата сума. Софтуера автоматично анулира резервацията и изпраща имейл на клиенти или партньори(турагенти и туроператори)

Справка
От справката може да виждате за коя дата кой резервации ще бъдат анулирани. Ако има резервации който не искате да се анулират можете да отмените анулирането.

ЦЕНОВА ОФЕРТА

1 200 лева  (без ДДС) 
Посочената цена се заплаща еднократно