Модул за ученически туризъм

Модул за ученически туризъм

Модула за ученически туризъм е разработен с цел оптимизиране и максимално улеснение на работата на туристическите фирми, занимаващи се с организацията на детски и ученически лагери, зелени училища, ученически екскурзии, образователни лагери и т.н. Модула за ученически туризъм, в частта му, касаеща организацията на туристически продукти за ученици, се състои от три лесни и бързи стъпки за обработване на получено запитване:

ЦЕНОВА ОФЕРТА

2 700 лева  (без ДДС) 
Посочената цена се заплаща еднократно  

 

Параметри

Модула може да се инсталира към туроператорският софтуер  и турагенткия софтуер  и ползва всички фунционалности на избрания софтуер.

 • Създаване на Задание – въвежда се цялата необходима информация за обработване на полученото от клиента запитване, на база на която да се изпрати съответната оферта.
 • Генериране на Оферта – след попълване на необходимите данни в Заданието, с натискане само на един бутон, се генерира оферта, съдържаща съответните параметри на заданието и въведените в него ценови стойности. Офертата може да бъде свалена като файл или да бъде изпратена директно от софтуера на клиента.
 • Създаване на Резервация – когато клиентът одобри изпратената оферта, отново с натискане на един бутон се създава резервация, на база на съдържанието на офертата. Създадента резервация може да бъде редактира и допълвана. След финализирането и могат да бъдат генерирани и издадени всички необходими документи, съгласно изискванията на МОН:
 • Договор за услуга;
 • Проекто-договор за организирано туристическо пътуване;
 • Договор за организирано туристическо пътуване;
 • Инструкта;
 • Декларация;
 • Уведомително писмо – декларация;
 • Придружително писмо;
 • Уведомително писмо – РУО

Модула генерира всички нужни списъци за напарвените резервации.